Vizyon

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü düstur edinerek toplumumuzun üretim toplumu haline gelmesine katkıda bulunmak, ülkemiz kaynaklarını kullanarak milli teknolojiler geliştirmek ve gençlerimizin teknolojiyle donatılmış bireyler olmasını sağlamak vizyonumuzun temel parçalarıdır.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda küresel değişimleri takip ederek  bu değişimlerin uygulanabilirlikleri sağlamak, edindiğimiz bilgi birikimini ülkemiz sanayi kuruluşlarına ve iş ortaklarımıza aktarmak ve ülkemizin lider Dijital Dönüşüm / Endüstri 4.0 firmalarından biri olmayı hedeflemekteyiz

Misyonumuz

Tedavi Teknoloji olarak misyonumuz; ülkemiz sanayisinin gelişimine destek olmak, bilim ve teknolojimizin Avrupa ve Uzak doğuya karşı rekabetçiliğini koruyabilmesini sağlamaktır.

Bu hedeflerimiz doğrultusunda sürekli gelişimi kendimize görev edindik. Türk Sanayi kuruluşlarının bu yolculuğundaki ürün ve hizmet ihtiyaçlarının tamamının karşılanmasını misyon edinmiş bulunuyoruz