Elektronik sistemlerde algılama işlemi yapan teknolojilere sensör adı verilmektedir. Kullanım alanlarına bağlı olarak çeşitleri bulunmaktadır. Çalışma ortamına ve istenilen algılama ölçütlerine bağlı olarak seçim yapılmakta ve kullanılmaktadır.

Günümüzde ise Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan verinin fiziksel ortamlardan algılanarak siber sistemlere aktarılması açısından önemlidir.