BN 310

BN 310

  • Kontaktsız algılama prensibi
  • 1 Reed kontaktlar
  • Yandan uyarılı
  • Yassı tasarım
  • Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Termoplastik muhafaza
  • Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm’ ye kadar uyarma mesafesi